top of page
logotyp ok.png
Beznazwy-2.png

EDUKATOR

nowacka-marta-lodzianki-fot-a-cytacka-6.
Marta Nowacka

edukator

Marta Nowacka – historyk sztuki, renowator zabytków architektury, pedagog, animator kultury, certyfikowany trener edukacji sztuk wizualnych, event manager. Autorka licznych warsztatów na temat edukacji kulturalnej. Współpracuje z wieloma instytucjami kultury jako ekspert edukacji pozaformalnej.

Pomysłodawczyni i właścicielka marki ARCHIZO - systemu edukacyjnych i angażujących  gadżetów miejskich opartych na architekturze, które zostały wyróżnione w plebiscycie „Punkt dla Łodzi” jako najlepsza na świecie pomoc naukowa służąca do nauki architektury. Archizo jest również laureatem konkursu „Młodzi w Łodzi - mam pomysł na startup”

Od 2015 r. pełni funkcję prezesa w Stowarzyszeniu Estetyka Raz! W ramach jego działalności statutowej opracowała  projekt edukacyjny pn. „Warsztat z tożsamości architektonicznej Łodzi”. Zrealizowała przeszło 200 warsztatów architektoniczno-edukacyjnych w łódzkich szkołach.

Jest również współautorką pierwszych w Polsce edukacyjno-rehabilitacyjnych klocków architektonicznych w ramach projektu „Widzialna niewidzialna Łódź” skierowanego do osób ociemniałych, niewidomych i słabowidzących,

 

Od 2014 r. jest koordynatorem kreatywnym w firmie Nie lada sztuka, gdzie odpowiedzialna jest za opracowywanie i prowadzenie warsztatów adresowanych dla osób dorosłych z zakresu integracji. Głównym celem jej działalności jest przekazanie wiedzy z zakresu  sztuk wizualnych, architektury przy jednoczesnym rozwijaniu kompetencji z obszaru  budowania zespołu, wypracowywania w grupie twórczych rozwiązań problemów, rozwiązywania dysfunkcji komunikacyjnych, utrzymywania i podnoszenia energii zespołu.

 

Do 2018 r. była nauczycielką plastyki w Szkole Podstawowej nr 114 w Łodzi – prace jej uczniów regularnie zdobywały najwyższe miejsca w międzyszkolnych  konkursach plastycznych. Pod jej opieką merytoryczną w 2016 r. powstał projekt na pierwszy dziecięcy mural w Polsce, który wygrał konkurs pn. „Muralunki” i został zrealizowany na budynku przy ul. Próchnika 18 w Łodzi.

Do 2014 r. była  Inspektorem w Zespole Plastyka Miasta Łodzi, gdzie wydawała opinie plastyczne dotyczących urządzeń reklamowych, kolorystyk elewacji budynku, elementów małej architektury oraz oświetlenia i iluminacji obiektów historycznych, a także zatwierdzała pod względem urbanistyczno-architektonicznym projekty pomników i innych dzieł plastycznych. W 2014 roku współtworzyła i opiniowała pierwszą w Polsce „Księgę Standardów Ulicy Piotrkowskiej” powstałą z ramienia Urzędu Miasta Łodzi.

bottom of page