top of page
Beznazwy-2.png

EDUKATOR

33304809_10211986549079710_5507801816269
Tomasz Jakubczak

edukator

Tomasz Jakubczak - pedagog, nauczyciel przedmiotów przyrodniczych, biologicznych i języka angielskiego, certyfikowany tutor.  Wieloletni wychowawca edukacji wczesnoszkolnej.  Animator czasu wolnego. Autor aktywizujących warsztatów edukacyjnych  adresowanych do dzieci i młodzieży.

 

W 2018 r ukończył certyfikowany Kurs Tutorski 1 stopnia Fundacji Kolegium Tutorów we Wrocławiu przygotowujący do tworzenia klimatu opartego na relacjach budowanych o założenia pedagogiki dialogu. Potrafi trafnie rozpoznać potencjał drugiego człowieka oraz wspólnie z nim wyznaczyć ścieżkę rozwoju osobistego, społecznego i edukacyjnego.  W atmosferze zrozumienia i dialogu kształtuje dobre cechy charakteru i dobre nawyki w nauce oparte na założeniach koncepcji Edukacji dla mądrości.

W 2018 roku prowadził warsztaty o wartościach dla młodzieży z Izraela w ramach programu „Zachować pamięć” dotyczącej współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej między Rządem Polski a Rządem Izraela.

Prowadził zajęcia z logorytmiki i edukacji muzycznej w klasach I-III w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi .

Twórca innowacyjnego szkolnego projektu pod nazwą „Celuj w projekt – rozpal zwoje”, który rozwijał kreatywność uczniów dając im możliwość do samodzielnego działania, poszukiwania i zdobywania wiedzy.

Uczestnik licznych warsztatów i szkoleń  m.in.

- III Kongresu Polskiej Edukacji w Katowicach,

- Konferencji Pase Young Learners w Warszawie

- Konferencji Interdyscyplinarne kształcenie w naukach przyrodniczych i ścisłych ,

- I Kongresu Neurodydaktyki w Bydgoszczy,

- Kursu „Słownej, plastycznej i ruchowej interpretacji muzyki z wykorzystaniem systemów C.Orffa i J.Dalroze’a”,

-  Warsztaty metodyczne „Kreacje muzyczno-ruchowe”

- szkolenie „Nauczyciel w centrum…. uwagi”

- Konferencja „Indywidualizacja – twój wróg czy przyjaciel? – jak odnieść sukces w pracy z dzieckiem.,

 

Prelegent podczas Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Od kultury nauczania do kultury uczenia się. Uczniowie twórcami materiałów dydaktycznych” – w Konstancinie Jeziornej, gdzie prowadził także warsztaty dla nauczycieli.

 

Od 2006 r. tancerz i wokalista w Agencji Artystycznej Smocza Jama. Współtwórca licznych choreografii tanecznych i scenariuszy pokazów estradowych. Niezwykłe charyzmatyczny animator czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych  wykorzystujący w pracy dydaktycznej doświadczenia estradowe.

bottom of page