top of page
Beznazwy-2.png

WARSZTATY DLA UCZNIÓW

Oferta warsztatów dla uczniów prezentuje treści podstawy programowej ujęte w nietuzinkowy sposób, opierając działanie na zasobach  ucznia. Cele realizowane są poprzez integrację, aktywne współdziałanie, odkrywanie i badanie treści w oparciu o autorskie scenariusze i wykorzystanie unikatowych pomocy dydaktycznych m.in - nagrodzone „Punktem dla Łodzi”  klocki architektoniczne Archizo /najlepsza na świecie pomoc dydaktyczna do nauczania architektury/. Warsztaty zostały stworzone przez zespół doświadczonych pedagogów i praktyków edukacji pozaformalnej.

Archizo _ warsztat Dlaczego Dzwonnik z N
Tytuł: Dlaczego Dzwonnik z Notre Dame zamieszkał w katedrze?

Szkoła podstawowa - klasy I–IV

Co tak niezwykłego jest w Paryżu? Co znajduje się na fasadzie katedry Notre Dame i dlaczego musimy trzymać głowę wysoko?

Warsztat jest połączeniem twórczych działań nad konceptem tworzenia miasta oraz zabawy w odkrywanie tajemnic architektury katedry Notre Dame.  Przez zagadki związane z gotykiem przeprowadzi nas sympatyczny Dzwonnik z Notre Dame. Podczas warsztatu wykorzystywane są m.in. autorskie pomoce dydaktyczne. 
Czas trwania 2 x 45 min.

Co zyska uczestnik?

 • zapozna się z historią katedry Notre Dame, 

 • pozna wyjątkowość architektury katedry, przekona się o cudach zaklętych w kamieniu,

 • pozna charakterystyczne cechy architektury gotyckiej,

 • pozna zasady kształtowania miasta, sam zbuduje Paryż,

 • zbuduje katedrę Notre Dame przy wykorzystaniu innowacyjnej pomocy dydaktycznej tj. klocków architektonicznych Archizo.

ZAPISY: warsztaty@obszaraktywny.pl
KONTAKT: 505 621 463 
CENA : 600 zł - grupa
PROWADZĄCY: Tomasz Jakubczak/Marta Nowacka 

Warsztaty odbywają się na terenie placówki oświatowej lub w siedzibie Archizo

Archizo _ warsztat Dlaczego Dzwonnik z N
Tytuł: O co chodzi w Łodzi?

Szkoła podstawowa - klasy V–VIII, szkoła średnia 

Dlaczego Łódź nazywana jest ostatnim nieodkrytym miastem? Na czym polega jej wyjątkowość?

Warsztat prezentuje architektoniczno-urbanistyczną unikatowość Łodzi wraz z kształtowaniem postawy lokalnego patriotyzmu oraz poszanowania zabytków. Podczas warsztatu wykorzystywane są autorskie pomoce dydaktyczne m.in. nagrodzone „Punktem dla Łodzi” klocki architektoniczne Archizo. 
Czas trwania 2 x 45 min.

Co zyska uczestnik?

 • zapozna się z tożsamością architektoniczną Łodzi poprzez opowieść o historyczno-architektonicznej tkance miasta, 

 • pozna  praktyczne podejście do zagadnienia wartości architektonicznej łódzkich budynków,

 • zrozumie definicję zabytku i wartości, jakie go charakteryzują,

 • nauczy się analizować i rozpoznawać cechy charakterystyczne dla obiektu zabytkowego,

 • będzie aktywnie pracował nad zagadnieniem architektury „wczoraj i dziś" oraz problemem estetyki w przestrzeni miasta.

ZAPISY: warsztaty@obszaraktywny.pl
KONTAKT: 505 621 463 
CENA : 600 zł- grupa
PROWADZĄCY: Tomasz Jakubczak/Marta Nowacka 

Warsztaty odbywają się na terenie placówki oświatowej lub w siedzibie Archizo

Archizo _ warsztat Dlaczego Dzwonnik z N
Tytuł: Muzyka i  taniec - doskonały poplątaniec

Szkoła podstawowa - klasy I–III

Jak łączenie dziedzin sztuki wpływa na spontaniczność i rozwija kreatywność u dzieci? 

Warsztat muzyczno-taneczny łączący w sobie gest, taniec, grę i śpiew to nauka przez zabawę. Jest to aktywny czas oparty na muzycznych inspiracjach, tanecznym pobudzeniu i spontanicznym wyrażaniu emocji wspierającym rozwój twórczego myślenia. Tematyka warsztatu jest omawiana wcześniej z nauczycielem. 
Czas trwania 2 x 45 min. 

Co zyska uczestnik?

 • naukę gry na prostych instrumentach muzycznych do wybranej muzyki klasycznej i nie tylko,

 • radosną naukę choreografii opartej na naturalnej ekspresji dzieci i ich inwencji twórczej,

 • spontaniczny taniec ilustrujący wybrane dzieło muzyczne,

 • rozśpiewanie aparatu mowy, uwrażliwienie muzyczne, swobodne wyrażenie twórczej ekspresji.

ZAPISY: warsztaty@obszaraktywny.pl
KONTAKT: 505 621 463 
CENA : 600 zł- grupa
PROWADZĄCY: Tomasz Jakubczak/Marta Nowacka

Warsztaty odbywają się na terenie placówki oświatowej lub w siedzibie Archizo

Archizo _ warsztat Dlaczego Dzwonnik z N
Tytuł: Street art a graffiti – znajdź trzy różnice a może więcej... 

Szkoła podstawowa - klasy V–VIII, szkoła średnia 

Czy street art to to samo co graffiti? Czy można legalnie malować na murach i kiedy można nazwać kogoś artystą? 

Warsztat przedstawia zagadnienia wielkoformatowego malarstwa ściennego, jego zawiłości oraz nieoczywistości. Uczestnicy zdobywają wiedzę pozwalającą na odróżnienie street artu od graffiti, uczą się techniki szablonowej powstawania muralu, projektują i wykonują własnoręcznie mural.  
Czas trwania 2 x 45 min.

Co zyska uczestnik?

 • pozna historię street artu,

 • będzie umiał wymienić różnice między street artem a graffiti i samodzielnie scharakteryzować te dwa nurty,

 • nauczy się techniki wykonywania szablonu,

 • opracuje projekt i wykona mural we współpracy z grupą rówieśników.

ZAPISY: warsztaty@obszaraktywny.pl
KONTAKT: 505 621 463 
CENA : 600 zł- grupa
PROWADZĄCY: Tomasz Jakubczak/Marta Nowacka

 Warsztaty odbywają się na terenie placówki oświatowej lub w siedzibie Archizo

Archizo _ warsztat Dlaczego Dzwonnik z N
Tytuł: Proszę Państwa! Oto teatr! 

Szkoła podstawowa - klasy I–VIII

Warsztaty sceniczno-teatralne pobudzające twórcze myślenie w oparciu o zasoby własne uczestnika. Jednostka warsztatowa obejmuje realizację jednego z zagadnień: kostium teatralny, dykcja, ekspresja, wyobraźnia, wokaliza, improwizacja, scena i ja, ćwiczenia aktorskie, ćwiczenia rozwijające wyobraźnię, sposoby na radzenie sobie z tremą, gest i taniec, teatr lalek, pantomima, choreografia, grupa i ja, budujemy zaufanie, scenografia, reżyseria. Istnieje możliwość realizacji całego cyklu warsztatów.

Czas trwania 2 x 45 min.

Co zyska uczestnik?

 • zdobędzie wiedzę dotycząca powyższych zagadnień,

 • uwrażliwi się artystycznie, pobudzi swój twórczy potencjał, 

 • zdobędzie umiejętność pracy z własnym ciałem, głosem, gestem.

ZAPISY: warsztaty@obszaraktywny.pl
KONTAKT: 505 621 463 
CENA : 600 zł- grupa
PROWADZĄCY: Tomasz Jakubczak/Marta Nowacka

 Warsztaty odbywają się na terenie placówki oświatowej lub w siedzibie Archizo

Archizo _ warsztat Dlaczego Dzwonnik z N
Tytuł: Wszystkimi zmysłami czuję eko zmiany. 

Szkoła podstawowa - klasy I–VI

Warsztat multisensoryczny podejmujący tematykę ekologii i zmian klimatycznych związanych z niszczeniem ekosfery. Podczas warsztatu uczestnicy pracują z naturalnymi materiałami oddziaływającymi na różne zmysły. Tworzą, budują, przekształcają w duchu upcyclingu. Zajęcia kształtują ekologiczną postawę wobec przyrody i uczą eko zachowania w życiu codziennym.
Czas trwania 2 x 45 min.

Co zyska uczestnik?

 • zdobędzie wiedzę dotycząca powyższych zagadnień,

 • uwrażliwi się artystycznie, pobudzi swój twórczy potencjał, 

 • zdobędzie umiejętność pracy z własnym ciałem, głosem, gestem.

ZAPISY: warsztaty@obszaraktywny.pl
KONTAKT: 505 621 463 
CENA : 600 zł- grupa
PROWADZĄCY: Tomasz Jakubczak/Marta Nowacka

 Warsztaty odbywają się na terenie placówki oświatowej lub w siedzibie Archizo

Archizo _ warsztat Dlaczego Dzwonnik z N
Tytuł: Biologia aktywnie!

Szkoła podstawowa - klasy IV–VIII, szkoła średnia 

Czy ty wiesz, że DNA to kod, który każdy ma?
Jak nauczyć serce właściwie bić? 
Co z tego mamy, że o skórę dbamy? 

Lekcja biologii  przeprowadzona w nietuzinkowy sposób. Uczniowie opracowują dane zagadnienie biologiczne w oparciu o zabiegi dydaktyczne, takie jak gra terenowa, kodowanie i inne, ucząc się sprawnego zarządzania czasem, współpracy oraz samodzielności. Jeden warsztat obejmuje realizację jednego działu.

Czas trwania 2 x 45 min.

Co zyska uczestnik?

 • pozna pracę metodami aktywizującymi: kodowanie, metaplan, gry logiczne, gry dydaktyczne,

 • zaangażuje się w proces dydaktyczny,

 • stworzy samodzielnie zbiór zagadnień tematycznych dotyczących omawianego działu,

 • samodzielnie zdobędzie wiedzę realizując przy tym założenia podstawy programowej.

ZAPISY: warsztaty@obszaraktywny.pl
KONTAKT: 505 621 463 
CENA : 600 zł- grupa
PROWADZĄCY: Tomasz Jakubczak/Marta Nowacka

 Warsztaty odbywają się na terenie placówki oświatowej lub w siedzibie Archizo

Archizo _ warsztat Dlaczego Dzwonnik z N
Tytuł: Tworzę sam, bo narzędzia mam 

Szkoła podstawowa - klasy IV–VIII

Co pudełko w sobie skrywa?
Czy granie wspiera działanie?
Czy lapbooki to książki czy  białe kruki?

Cykl 3  warsztatów, podczas których uczniowie samodzielnie uczą się tworzyć  pomoce dydaktyczne: pudełko, gra, lapbook. Jeden warsztat dedykowany jest osobnej pomocy dydaktycznej. Tematyka warsztatu jest omawiana wcześniej z nauczycielem. 
Czas trwania 2 x 45 min.

Co zyska uczestnik?

 • stworzy narzędzia dydaktyczne usprawniające proces nauki, utrwalania i porządkowania poznanych wiadomości,

 • nauczy się w kreatywny sposób planować i selekcjonować informacje,

 • skutecznie oceni proces twórczy i podjęte działania,

 • nauczy się sposobu ewaluacji własnej wiedzy z danego zakresu.

ZAPISY: warsztaty@obszaraktywny.pl
KONTAKT: 505 621 463 
CENA : 600 zł- grupa
PROWADZĄCY: Tomasz Jakubczak/Marta Nowacka 

Warsztaty odbywają się na terenie placówki oświatowej lub w siedzibie Archizo

bottom of page