top of page
Beznazwy-2.png

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

Oferta warsztatów dla nauczycieli odpowiadająca na potrzeby pracy nad rozwojem własnym, integracji zespołowej, efektywnego i aktywnego kształcenia oraz skutecznego wykorzystywania poznanych metod w pracy z zespołem klasowym. Warsztaty zostały stworzone przez zespół doświadczonych pedagogów i praktyków edukacji pozaformalnej.

Archizo _ warsztat Dlaczego Dzwonnik z N
Tytuł: Mam to w kodzie

Z jaką precyzją współczesny człowiek jest w stanie odczytać hieroglify? Czy kody mogą usprawnić proces przyswajania wiedzy?

Warsztat w formie gry terenowej oparty na sposobach szyfrowania informacji i skutecznym przełożeniu poznanych metod na proces nauczania na wszystkich etapach edukacyjnych.  
Czas trwania 3 h

Co zyskasz?

 • poznasz interdyscyplinarną grę terenową jako narzędzie integrujące zespół, 

 • poznasz sposoby kodowania informacji,

 • wykorzystasz metody szyfrowania podczas procesu edukacyjnego z uczniami,

 • odkryjesz niebanalne metody przekazywania treści programowych,
  podniesiesz energię grupy.

ZAPISY: warsztaty@obszaraktywny.pl
KONTAKT: 505 621 463 
CENA : 2 500 zł - dla rad pedagogicznych, 
indywidualnie - 60 zł od osoby, min. 15 uczestników 
PROWADZĄCY: Tomasz Jakubczak/Marta Nowacka 

Archizo _ warsztat Dlaczego Dzwonnik z N
Tytuł: Tworzę sam, bo narzędzia mam

Co pudełko w sobie skrywa?
Czy granie wspiera działanie?
Czy lapbooki to książki, czy  białe kruki?

Cykl 3  warsztatów prezentujących sposoby samodzielnego tworzenia pomocy dydaktycznych uatrakcyjniających naukę, usprawniających proces uczenia się  i systematyzowanie wiedzy przez ucznia: pudełko, gra, lapbook. Jeden warsztat dedykowany jest osobnej pomocy dydaktycznej. 
Czas trwania 3 h.

Co zyskasz?

 • stworzysz narzędzia dydaktyczne usprawniające proces nauki, utrwalania i porządkowania poznanych wiadomości, aby potem nauczyć tego swoich uczniów,

 • dowiesz się, jak w kreatywny sposób planować selekcjonować informacje,

 • skutecznie ocenisz proces twórczy i działania podjęte przez uczniów,

 • poznasz skuteczność pomocy dydaktycznych oraz sposoby na ich wykorzystanie  na zajęciach z klasą.

ZAPISY: warsztaty@obszaraktywny.pl
KONTAKT: 505 621 463 
CENA : 2 500 zł - dla rad pedagogicznych, 
indywidualnie - 60 zł od osoby, min. 15 uczestników 
PROWADZĄCY: Tomasz Jakubczak/Marta Nowacka 

Archizo _ warsztat Dlaczego Dzwonnik z N
Tytuł: Ruch, gest, muzyka, taniec doskonały poplątaniec

Jak łączenie dziedzin sztuki wpływa na spontaniczność i rozwija kreatywność u dzieci? 

Warsztat muzyczno-taneczny łączący w sobie gest, taniec, grę i śpiew. Interdyscyplinarne działanie oparte na muzycznych inspiracjach, tanecznym pobudzeniu i spontanicznym wyrażaniu emocji w pracy nad rozwojem twórczego myślenia.

Czas trwania 3 h.

Co zyskasz?

 • naukę gry ma instrumentach muzycznych do wybranej muzyki klasycznej, 

 • umiejętność tworzenia choreografii  do muzyki klasycznej w oparciu o oryginalne wariacje,

 • zilustrujesz tańcem dzieła muzyczne,

 • rozśpiewasz aparat mowy,

 • poznasz sposoby wykorzystania poznanych metod w pracy nad wieloaspektowym, harmonijnym i całościowym rozwojem ucznia.

ZAPISY: warsztaty@obszaraktywny.pl
KONTAKT: 505 621 463 
CENA : 2 500 zł - dla rad pedagogicznych, 
indywidualnie - 60 zł od osoby, min. 15 uczestników 
PROWADZĄCY: Tomasz Jakubczak/Marta Nowacka 

Archizo _ warsztat Dlaczego Dzwonnik z N
Tytuł: Metoda projektu rozwojem intelektu

Czy plan pracy się opłaci? 
Aktywnie = efektywnie?

Warsztat ukazujący metodę projektu od A od Z. W zakres działań warsztatowych wchodzą scenariusze, zakres problemowy/ tematyka projektu, projektowanie etapów projektu i nauka sprawnej ewaluacji poszczególnych faz. 
Czas trwania 3 h.

Co zyskasz?

 • rozwiniesz umiejętność skutecznego planowania i tworzenia założeń projektu,

 • poznasz etapy projektu - ich mocne strony oraz potencjalne niepowodzenia projektowe,

 • skutecznie ocenisz podjęte działania i ich efekty,

 • dowiesz się jak efektywnie kształtować kluczowe kompetencje u uczniów,

 • przekonasz się, w jaki sposób rozwijać u uczniów samodzielność, przedsiębiorczość, kreatywność i poczucie odpowiedzialności.

ZAPISY: warsztaty@obszaraktywny.pl
KONTAKT: 505 621 463 
CENA : 2 500 zł - dla rad pedagogicznych, 
indywidualnie - 60 zł od osoby, min. 15 uczestników 
PROWADZĄCY: Tomasz Jakubczak/Marta Nowacka 

Archizo _ warsztat Dlaczego Dzwonnik z N
Tytuł: Murale – street artowe fale

Gra miejska, podczas której uczestnicy w grupach odkrywają tajemnice łódzkich murali.

Grupy zmagają się z zdaniami za zakresu street artu rozwiązując je bezpośrednio przy danym muralu.
 

Gra zaplanowana jest w taki sposób, aby bezpośrednio doświadczyć różnorodności sztuki miejskiej znajdującej się w Śródmieściu. Rozpoczyna i kończy się twórczym działaniem integracyjnym w jednym z łódzkich lokali.
Szczegóły ustalane są bezpośrednio z organizatorem.

Celem gry jest integracja zespołu i zapoznanie się ze łódzkim street artem tworzonym przez największych artystów światowego street artu.

Czas trwania 3-4 h.

WIĘCEJ INFORMACJI: warsztaty@obszaraktywny.pl

TEL. 505 621 463 .

Archizo _ warsztat Dlaczego Dzwonnik z N
Tytuł: Ludzka architektura łódzka

Gra miejska ukazująca wyjątkowość architektury Łodzi – miasta zwanego „ostatnim nieodkrytym miastem”

Dlaczego Łódź otrzymała takie miano? Dlaczego nazywana jest również Manchesterem Wschodu i co łączy 
Łódź z Detroit?

Na te i inne pytania odpowiedzą sami uczestnicy gry rozwiązując architektoniczne zadania. Zagadki będą prowadzone bezpośrednio przed budynkami znajdującymi się w Śródmieściu. Uczestnicy rozwiązują zadania w grupach. Gra rozpoczyna i kończy się twórczym działaniem integracyjnym w jednym z łódzkich lokali.

Szczegóły ustalane są bezpośrednio z organizatorem. 
Czas trwania 3-4 h.

 

Celem gry jest integracja zespołu dzięki odkryciu tożsamości architektonicznej Łodzi.

Czas trwania 3-4 h.

WIĘCEJ INFORMACJI: warsztaty@obszaraktywny.pl

TEL. 505 621 463 .

bottom of page